• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no

LAUTOM contemporary has closed down.

Please scroll for english
 Ane Mette Hol, 2011

 

LAUTOM contemporary legger ned

 

Kjære alle venner av LAUTOM,


Etter nesten seks år med Lautom har jeg bestemt meg for å legge ned galleriet og søke nye utfordringer.


Det har vært seks spennende og lærerrike år, som kulminerte med LAUTOMs deltagelse på kunstmessen Art 43 Basel med Ane Mette Hol sommeren 2012 og Toril Johannessen på dOCUMENTA 13. Jeg er stolt av det galleriet sammen med kunstnerne har fått til i løpet av disse årene, og takker for støtten fra kunstnere, kunder, publikum og alle andre samarbeidspartnere.


Jeg ønsker spesielt å takke alle kunstnerne jeg har hatt gleden av å samarbeide med og som har vært med på å skape galleriets egenart.


Mange hilsner

Randi Thommessen
februar 2013

 

LAUTOM contemporary is closing

 

Dear friends of LAUTOM,


After almost six years with LAUTOM, I have decided to close the gallery and seek new endeavours.


It has been six exciting and instructive years, culminating with the participation at Art 43 Basel with Ane Mette Hol in 2012 and Toril Johannessen at dOCUMENTA 13. I am proud of what the gallery along with the artists have achieved during these years, and wish to thank for all support from artists, customers, the public and all other collaborators.


I especially wish to thank all the artists I've had the pleasure of working with.


best wishes

Randi Thommessen
February 2013

  

LAUTOM contemporary:     The gallery has closed
       
 
Contact:     Randi Thommessen
mail@lautom.no
www.lautom.no