• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
26. April - 20. May >

Ole Sjølie & Øystein Aasan


Øystein Aasan & Ole Sjølie
Installation view, Lautom April 2007 

 

Ole Sjølie (f. 1923) har vært aktiv som kunstner i en hel mannsalder. Han er maler og skulptør som hovedsakelig jobber i store formater, hvor han uttrykker eksistensielle sider ved livet gjennom et modernistisk ekspressivt formspråk.

Øystein Aasan (f. 1977) er en ung norsk kunstner med base i Berlin, med utdannelsen sin fra SHKS. I 2003 vant han høstutstillingsprisen sammen med Jan Christensen. Han jobber hovedsakelig med foto, installasjoner og papirarbeider hvor han ofte arbeider med ideer rundt språk, hukommelse og arkitektoniske forhold.

De er to kunstnere som kommer fra vidt forskjellige ståsteder og epoker. Aasan representerer en yngre generasjon kunstnere som jobber i flere teknikker, hvor ideene er det overbyggende og det som bestemmer teknikken, mens Sjølies arbeider er grunnfestet i materialet han jobber med. Til sammen viser de noen av ytterpunktene i samtidskunsten. Utstillingen varer til 20 mai.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd. 


Øystein Aasan 
Churches Made From Memory nr 3, 2006
Sculpture: mixed media, variable dimentions.
C-print, 60 x 70 cm

 

Ole Sjølie
Vårt Mørke Splitter Oss, 2006
Mixed media painting, 240 x 245 cm