• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 14. May - 21. June >

Sandra Norrbin - Och Livet Stod Bredvid

 

SN Och Livet Stod Bredvid

Vi føler oss utestengt før det hele har begynt; en oppblåsbar redningsbåt streber med å få fylle sine former innenfor utstillingslokalets vegger. Sandra Norrbins installasjon oppleves fysisk og ubehagelig, vi får assosiasjoner til klaustrofobi eller reel utestengning. Norrbin er kunstneren som kjemper med materialer hun febrilsk prøver å få kontroll over. Denne simulakren av en redningsbåt er defekt som redningsbåt og kan umulig redde noen som helst. Och Livet Stod Bredvid #1 handler kanskje om å niholde på kontrollen, om paniske redningsaksjoner som er dømt til å mislykkes.

På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter. Norrbins kunst har alltid vært preget av denne dobbeltheten, denne selvmotsigelsen mellom to forskjellige tendenser, for stort-for lite, for fast-for løst, for mye kontroll-for lite kontroll, for beskyttet-for ubeskyttet. Redningsbåten, som krampaktig prøver å utvikle og utvide seg i utstillingsrommet som en enorm muskel, klarer aldri å fullt ut fylle sine former. Det er rett og slett ikke plass til den, og plass er det heller ikke for tilskueren. Verken redningsbåten eller vi får lov til å utfolde oss i dette rommet. Redningsbåten er innestengt og vi er utestengt.

Gry Orfei Solbraa
Oslo, Mai 2009

 

Sandra Norrbin (født 1976 i Vadstena, Sverige) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Och Livet Stod Bredvid er Norrbins andre utstilling i galleriet. Til sommeren skal hun delta på Tempo Skien kuratert av Jan Christensen. Sandra Norrbin bor og jobber i Oslo, og ble i våres tildelt Rådshusatelieret.

 

Sandra Norrbin ønsker å takke Bruno K. Öijer

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Vederlagsfondet

 

 Sandra Norrbin - Och Livet Stod Bredvid

 

We feel shut out before it has even begun. An inflatable oversized dinghy strives to fill its forms within the walls of the gallery. Sandra Norrbins installation evokes a physical and unpleasant experience, it gives associations to claustrophobia or exclusion. Norrbin is an artist who struggles with her materials in a feverish attempt to gain control. This simulacra of a life boat is defective as a life boat and can save nobody. Och Livet Stod Bredvid #1 is perhaps an attempt to regain control, or a symbol of a panic-stricken rescue operation that is doomed to fail.

In Chinese the word crisis is composed of two characters. One stands for danger and the other for opportunity. Norrbins art has always been characterized by this dualism, this oxymoron between two different trends, too large - too small,  too much control - not enough control, the protected - the unprotected. The rescue boat, which desperately tries to develop and expand as a huge muscle within the exhibition room is never able to fully complete its forms, there is simply not enough space for it, and there is no space for the viewer. Neither the rescue boat, nor we are allowed to unfold in the gallery. The rescue boat is confined to the room, while we are banned from it.

Gry Orfei Solbraa
Oslo, May 2009


Sandra Norrbin (born 1976 in Vadstena, Sweden) is educated at the Art Academy in Trondheim, Norway. Och Livet Stod Bredvid is her second exhibition in the gallery. This summer she will participate at Tempo Skien, curated by Jan Christensen. Sandra Norrbin lives and works in Oslo, Norway.

Sandra Norrbin wishes to thank Bruno K. Öijer

The exhibition has been funded by the Norwegian Art Council and Vederlagsfondet.