• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 15. January - 1. February >

Snowball Editions

SY clockman 

Snorre Ytterstad, Clockman 08 (after Ray 78, Swallow, 1998)

 

SNOWBALL EDITIONS PRESENTERER
KALENDER2008
Yngvar Larsen
Josefine Lyche
Tor Børresen
Marianne Hurum
LELLO//ARNELL
Snorre Ytterstad
Marte Johnslien
Bjørn Bjarre
Stian Ådlandsvik
Jorunn Hanstvedt
Per-Oskar Leu
Andreas Soma

15. JANUAR 2009 - 1. FEBRUAR 2009

INVITASJON TIL ÅPNING AV UTSTILLINGEN KALENDER2008 PÅ LAUTOM CONTEMPORARY

Lautom Contemporary er stolte av å kunne presentere Snowball Editions sin imponerende liste med kunstnere som omfatter Yngvar Larsen, Josefine Lyche, Tor Børresen, Marianne Hurum, LELLO//ARNELL, Snorre Ytterstad,
Marte Johnslien, Bjørn Bjarre, Stian Ådlandsvik, Jorunn Hanstvedt, Per-Oskar Leu og Andreas Soma.

Snowball Editions er et nettbasert publiseringsprosjekt som hver måned presenterer ny norsk samtidskunst i små opplag. Som den eneste av sitt slag i Norge, fokuserer Snowball Editions på artist editions; eksklusive, spesiallagede multiples, foto og trykk av både unge, lovende, og mer etablerte kunstnernavn.

Kalender2008 er Snowball Editions første prosjekt, der 12 kunstnere ble invitert til å delta. Hver kunstner fikk én måned til disposisjon og produserte et arbeid i opplag på 12 til prosjektet. Disse verkene vises nå ved Lautom Contemporary i Oslo.

Ideen bak Snowball Editions har vært å produsere et samtidskunstprosjekt med bred tilgjengelighet, både med hensyn til å eksponere kunstnernes arbeider og geografisk uavhengighet. Ved å benytte seg av nettet, et medium som paradoksalt nok har blitt brukt med stor forsiktighet i samtidskunstøyemed, har Snowball Editions generert over 10.000 treff og mye oppmerksomhet rundt kunstnerne som har deltatt.

I tillegg til utstillingen presenteres et arbeid av Anna Daniell som første kunstner som deltar i Kalender 2009. I forbindelsen med åpningen vil vi også presentere alle kunstnerne som deltar i Kalender2009, arbeidene deres vil publiseres månedlig på www.snowballeditions.com i året som kommer.

Utstillingen er kuratert av Yngvar Larsen & Per-Oskar Leu

http://www.snowballeditions.com/