• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 22. October - 15. November >

Susan Collis, Ane Mette Hol and Toril Johannessen


Lautom is proud to present an exhibition with the three artists Susan Collis, Ane Mette Hol and Toril Johannessen, all working with copies and reproduction of the seemingly trivial and worthless. The exhibition space will at a first glance give the impression one has arrived too early, as if the gallery is still in a process of being prepared for a new exhibition, but those who take the time to have a closer look will discover works constructing narratives around the creative process.

Toril Johannessen has for this exhibition reproduced technical papers that were used for construction drawing before digital 3D software came in common use. These illustrate millimetre papers and a particular kind of technical papers for drawing perspectives her father developed and sought to get patented more than 20 years ago, a type of engineering papers that proved to already be in production by a German manufacturer. Toril Johannessen's work is presented as an installation and performance, 8 drawings of millimetre papers and perspective drawings hang next to a desk with a typewriter. At the opening Johannessen retells the story about her father's efforts to develop what proved to be a copy of something already existing and mass-produced. This story will for the rest of the exhibition be available to the public through machine written documentation of what the artist said at the opening.

Ane Mette Hol has copied two masking papers which have been used at Lautom to prepare for new exhibitions, although most stains are difficult to trace back to specific exhibitions, some of the stains and colour patches can be recognizable if you've followed the program at Lautom. Ane Mette Hol's work is minutely drawn reconstructions of these masking papers. Through their trompe l'oeil effect they tell in a discreet way a part of the exhibition history of the gallery, while claiming to be something else and more than the casually coiled masking papers located in the basement of the gallery.

Susan Collis reproduces factory-produced objects in more noble materials than the originals. Some rawl plugs, a screw, seemingly forgotten from a previous exhibition prove to be hand-made small stone sculptures, or a screw made of silver, meticulously made by hand. They are objects that have lost the function of the originals. The rawl plugs are devoid of the expanding function the original needs to be functional, and the silver screw cannot be handled by a screwdriver, as screws ought to be. They are jewellery attached to the wall. The crafts element plays an important part in the works of Susan Collis, Toril Johannessen and Ane Mette Hol, the works seem to be randomly made or mass-produced for a specific function, while in reality they are handcrafted visual objects.Susan Collis (born 1956, UK) graduated from the Royal College of Art in 2002. Earlier this year, Collis won the Illy Prize at Art Rotterdam. In 2009, she participated in the group exhibitions Bizarre Perfection at The Israel Museum in Jerusalem and Apparently Invisible at The Drawing Center in New York. Susan Collis lives and works in London, UK.

Ane Mette Hol (born 1979, NO) has her master's degree from Konstfack, University College of Arts in Stockholm, Sweden. She is currently participating in the exhibitions Radical Autonomy at the Grand Café in Saint-Nazaire, France, The Garden of forking paths, Kunsthalle Mulhouse, France and Palinsesti 2009, San Vito al Tagliamento, Italy. Ane Mette Hol lives and works in Oslo, Norway, but will soon start a one year residency at Kunstlerhaus Bethanien in Berlin, Germany.

Toril Johannessen (born 1978, NO) was educated at the Bergen National Academy of the Arts, Norway. Earlier this year she had a solo show at Oslo Art Association, and participated in the group show New Nordic Photography, Hasselblad Center in Gothenburg, Sweden. Toril Johannessen lives and works in Bergen, Norway

Toril Johannessen
Perspective, 1 & 2, 2007
Colour pencil on paper
2 x 23,3x33 cm

Ane Mette Hol
Untitled (Drawing for floor #6), 2009
Reproduction of masking paper. Materials are white paper, dry pigment, charcoal, chalk, colored pencil, acrylic paint, and glue. Reproduction of masking tape made of Japanese paper, pigment and glue.
Size about 99,5 x 245 (144cm)

Susan Collis
Untitled, 2007 (Rawl plugs)
Brown goldstone
8 mm in diameter, each piece

 

Lautom inviterer til utstilling med de tre kunstnerne Susan Collis, Ane Mette Hol og Toril Johannessen som jobber med kopier og reproduksjon av det tilsynelatende trivielle og verdiløse. Utstillingsrommet vil ved et første øyekast gi inntrykk av at man har kommet for tidlig, at galleriet fortsatt er i en prosess av klargjøring til en ny utstilling, men tar man seg tid til å se én gang til oppdager man verk av tre kunstnere som skaper narrativ rundt den kreative prosessen.

Toril Johannessen arbeider ofte i gapet mellom den analoge og digitale tidsalder. I utstillingen viser hun reproduserte ruteark og millimeterpapir som ble brukt til tekniske tegninger før digital 3D konstruksjon ble tatt i bruk. Disse illustrerer en type ruteark hennes far utarbeidet og søkte patent på for over 20 år siden og som viste seg alt å være satt i produksjon av en tysk produsent. Toril Johannessens verk presenteres som en installasjon og performance: 8 tegninger av konstruksjonspapirer henger ved siden av en pult med en skrivemaskin, og under åpningen iscenesetter Johannessen en fortelling om farens arbeid med å utarbeide det som viste seg å være en kopi av noe allerede eksisterende og masseprodusert. Denne fortellingen vil under resten av utstillingen være tilgjengelig for publikum gjennom maskinskrevet dokumentasjon av det kunstneren sier under åpningen.

Ane Mette Hol har kopiert dekningspapp som har blitt brukt på Lautom for å forberede til nye utstillinger, fulle av merker etter tidligere monteringer. Skjønt de fleste flekkene er vanskelige å føre tilbake til konkrete utstillinger, er noen av fargeflekkene gjenkjennelige om man har fulgt utstillingsprogrammet på Lautom. Ane Mette Hols arbeider er nitid tegnede rekonstruksjoner av disse malebeskyttelsespapirene. Gjennom sin trompe l'oeil effekt forteller de på sitt diskré vis litt av utstillingshistorien til galleriet, samtidig som de blir noe annet og mer enn de nonchalant sammenrullede dekningspappene som befinner seg i kjelleren av galleriet.

Til forskjell fra Ane Mette Hol reproduserer Susan Collis billige fabrikkproduserte objekter i edlere materialer enn originalene. Noen gipsplugger, en skrue, tilsynelatende gjenglemt fra en tidligere utstilling viser seg å være håndlagde små steinskulpturer eller et skruehode laget av sølv, sirlig fremstilt for hånd. De er objekter som har mistet funksjonen til originalene de etteraper. Gipspluggene mangler den ekspanderende funksjonen som originalen trenger for å være funksjonell, og sølvskruen kan ikke skrus inn og ut av veggen slik en skrue skal. De er smykker festet i veggen. Håndverkselementet er en viktig del av arbeidene til både Susan Collis, Toril Johannessen og Ane Mette Hol, da arbeidene utgir seg for å være tilfeldig fremstilt eller masseproduserte, med en konkret funksjon, mens de i virkeligheten er håndverksmessige utførte visuelle objekter.Susan Collis (født 1956, UK) gikk ut fra Royal College of Art i 2002. Collis vant tidligere i år Illy prisen under Art Rotterdam, hun var i 2009 med på gruppeutstillingene Bizarre Perfection på The Israel Museum i Jerusalem og Apparently Invisible på The Drawing Center i New York. Susan Collis bor og jobber i London.

Ane Mette Hol (født 1979, NO) har sin masterutdannelse fra Konstfack i Stockholm, hun er for tiden aktuell med utstillingene Radical Autonomy på Grand Café i Saint-Nazaire i Frankrike, The Garden of Forking Paths, Kunsthalle Mulhouse, Frankrike og Palinsesti 2009, San Vito al Tagliamento, Italia. Ane Mette Hol bor og jobber i Oslo, men reiser senere i år til Berlin for et ettårig studioprogram på Kunstlerhaus Bethanien.

Toril Johannessen (født 1978, NO) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun hadde tidligere iår separatutstilling på Oslo Kunstforening, og var med på gruppeutstillingen New Nordic Photography, Hasselblad Center i Gøteborg, Sverige. Toril Johannessen bor og jobber i Bergen.

Susan Collis
We’ll be together, 2009
Silver (hallmarked), red carnelian, flower garden agate and brown goldstone.
Edition:3 + AP

Ane Mette Hol
Untitled (Drawing for floor #5), 2009
Reproduction of masking paper. Materials are white paper, dry pigment, charcoal, chalk, colored pencil, acrylic paint, polystyrol and glue. Reproduction of masking tape made of Japanese paper, pigment and glue.
Size about 99,5 x 194cm