• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 12. February - 14. March >

Kjetil Berge - Nags Head Parade

Scroll for English.

historien er full av vintre, tidlige snøfall, haglebyger i sommermånedende, mennesker som går opp hemmelige stier, som holder hverandre i hendene, som stiller seg ydmykt fram foran fotografen, som våkner i de samme rommene, kjenner trettheten i øynene, tungas tyngde i munnen, den andres pust, lyden av kirkeklokker, spader, av utknotete bibler, fulle av spørsmålstegn og stykningsforslag, av mennesker som ikke sover, men som blir liggende urolige, forsøker å få tiden til å stoppe, natten til å slutte å vri, historien er full av mennesker som våkner midt på natten, kler seg og begynner dagen fordi de er glemt, full av mennesker som våkner alene og tror de blir forfulgt, fordi de er glemt, trærne, vinden, gresset blir stemmer: historien er full av mennesker som tenker at skogen har en stemme, at når løvet faller gråter trærne, at når vinden løyer og det blir stille da er det døden som foraktfullt står og glor, at steinene og de råtne trestubbene har en sjel: historien er full av mennesker som står i grålysninger og hogger ved fordi de ikke vil bli glemt.


Eivind Hofstad Evjemo
Vekk meg hvis jeg sovner (s. 32)
Roman, Cappelen Damm 2009Kjetil Berge (født i Ølen, bor og arbeider i London) viser i utstillingen Nags Head Parade skulpturer, foto og video produsert i Oslo, London og Kvalnes. Utstillingen er Berges første soloutstillingen i Oslo siden blood sucker sex magic we are the world we are the children we are the ones who make a beter place so lets start givien på galleri Galuzin i 2006.

Gjennom en lang rekke utstillinger i inn og utland har Berge vist en imponerende bredde både i form og innhold. I prosjektet ALYANS under studiooppholdet på kunstnerens hus i 2009 viste Berge gjennom en lang rekke dialoger, performance og møter potensiale kunsten har som direkte møteplass og rom for dialog. I sitt verk til Havana biennalen i 2006 fikk denne viljen til å skape møteplasser et håndfast uttrykk gjennom en fullverdig danseplatform med tilhørende live band performance, senere ble dette verket vist på Stenersen museet. Dette behovet for å skape grunnlag for reflektert dialog og samvær har vært bærende gjennom hele Berges kunstnerskap. I 2004 brukte han et busskur (bubbelhead) til utstilingen London på Christiansand Kunstforening. Skuret ga både ly og motiv for å samtale samtidig som den også tjente som en vegg for kommunikasjon gjennom grafitti og skribling på veggen.

Utstillingen er kuratert av Petter Snare.

________________________________________________________________________________________________

Kjetil Berge, Installation view

 

Kjetil Berge

Nags Head Parade

History is full of winters, early snowfalls, hail showers during the summer months, people walking along secret paths, that hold hands, that stand humbly before the photographer, that wake up in the same rooms, feeling the tender sleep in their eyes, the weight of the tongue in their mouths, the breath from the one next to them, the sound of church bells, of bibles filled with question marks and proposals for changes, of people who can’t sleep, but lye uneasy, trying to make the time cease, the night to stop rotating around them, only wind, a draughty house, several hours in total loneliness, several years in total oblivion, an oblivion just continuing to forget: the history is full of people awakening in the middle of the night, dressing and starting the day because they are forgotten, full of people awakening alone believing they are being followed, because they are forgotten, the trees, the wind, the grass suddenly speaks: the history is full of people believing that the forest has a voice, that when the leaves fall, the trees cry, that when the wind stops blowing and silence settles, that is when death scornfully stands staring, that the rocks and the rotten tree stumps have souls: the history is full of people standing in the early morning mist chopping wood, not to be forgotten.

Eivind Hofstad Evjemo
Vekk meg hvis jeg sovner
Novel, Cappelen Damm 2009Kjetil Berge (born in Ølen, lives and works in London) will in the exhibition Nags Head Parade show sculptures, photography and video produced in Oslo, London and Kvalnes. The exhibition is his first solo show in Oslo since blood sucker sex magic we are the world we are the children we are the ones who make a beter place so lets start given at the gallery Galuzin in 2006.

Through a series of exhibitions in Norway and abroad, Berge has shown an impressive variety in form and content. With the project ALYANS during his residency at Kunstnernes Hus in Oslo in 2009 - a series of dialogues, performances and meetings - Berge showed the potential of Art as a meeting place and initiative for dialogue. In his work made for the Havana Biennial in 2006, this will to initiate interaction took a tangible expression through a full-fledged dance platform with a live band performance, later this work was shown at the Stenersen Museum in Oslo. This need to create places for reflective dialogue and interaction has been a leitmotiv throughout the artistic career of Berge. In 2004 he used a bus shelter (bubbelhead) for the show London at Christiansand Kunstforening. The shed provided both shelter and was a subject for conversation at the same time as it also served as a wall for graffiti and scribblings on the wall.

The show is curated by Petter Snare.

 Kjetil Berge, Glas 3-5, 2010Kjetil Berge
Glas, 2010
Concrete, glas
30 x 15 cm
From a series of 14

Kjetil Berge, Nags Head Parade, installtion view
Kjetil Berge
Nags Head Parade
2009/10
Video 23 min
Ed: 3 + 1
Installation view