• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 21. January - 21. January >

Boklansering -

 

Sveinn Fannar Jóhannsson

A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances

Please scroll for english.


 

Teknisk Industri AS ønsker velkommen til boklansering på LAUTOM Contemporary i Oslo.
 
Bokprosjektet A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances presenterer ulike strategier for dekonstruksjon, oppløsning og resykling av hverdagsobjekter. Skisser, fotografier og notater er forent i en stødig flyt av visuelle inntrykk der vekselspillet mellom dagligliv, offentlighet, kunstobjekt og kunstkontekst observeres. Til overs blir en spenning mellom komisk ulykke og tragisk skjebne, tilnærmet uten sentimentale eller emosjonelle elementer. Både direkte og subtilt åpnes det opp for nye og alternative betraktningsmåter, på grenselinjen mellom fornærmelse og troverdighet, midt mellom konstruksjon og kollaps, med en elegant fornemmelse av det alvorlige. Boken har tekstbidrag av Friedrich Tietjen, Caroline Ugelstad, Leif Magne Tangen og Christopher Muller.
 
 
Sveinn Fannar Jóhannsson                 
A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances
Oslo, Norway: Teknisk Industri AS, 2010 / www.tekniskindustri.no
 
ISBN 978-82-997894-4-8
 
Hard cover
29,7 x 21 cm
84 pp.
54 colour and B & W illustr.
Engl./dt./no.
Unsigned and unnumbered
Print run 600
 
Boken er utgitt med støtte fra Oslo Kommunes kulturtilskuddBook Launch

Sveinn Fannar Jóhannsson

A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances

 
In the book project A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances we access a visual universe revolving around dismembered pieces of familiar objects. Sketches, pictures and materials are united into a steady flow of everyday examination, in which apparent contradictions - painstaking exactitude and violence, empathy and calculation - bubble away beneath the surface. Re-arrangement, representation and repression melt together on the border between construction and collapse, with an elegant sense of seriousness. The works are supplemented with texts by Friedrich Tietjen, Caroline Ugelstad, Leif Magne Tangen and Christopher Muller.


Sveinn Fannar Jóhannsson                 
A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances
Oslo, Norway: Teknisk Industri AS, 2010 / www.tekniskindustri.no
 
Design by Till Gathmann
Hard cover
29,7 x 21 cm
84 pp.
54 colour and B & W illustr.
Engl./dt./no.
Unsigned and unnumbered
Print run 600
 
ISBN 978-82-997894-4-8
 
Supported by the City of Oslo