• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 6. September - 7. October >

Ane Mette Hol & Kristin Nordhøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Mette Hol
Duplication (After Xerox Untitled), No. 7-9, 2007
Drawings. Pencil. 21 x 29,7 cm 

Kristin Nordhøy
Contour Curtain, 2007
Stripes of foil on window
Dimensions variable


Vi har alle stått ved en kopimaskin. Den ubehagelige lyden av kopimaskinen, dens ralling og lysblaff, varmeutviklingen, det prikker i huden - jeg kjenner alltid angst for å bli strålingsskadet når jeg står ved et slikt apparatur. Ofte stopper den opp, begynner å pipe og lyse rødt og et papir har kilt seg fast et sted inne i det pansrede trøskverket.

Duplication (After Xerox Untitled) No. 1-9 er tittelen på et av Ane Mette Hols arbeider, en serie blyanttegninger, kopier av ni identiske Xerox-kopier hun tilfeldig har funnet; noen har villet kopiere et bilde i en bok. Tegningene er møysommelig utført, som om noe sakte, uendelig sakte, har løpt løpsk. Man aner ikke bare tiden det har tatt å frambringe disse kopiene, men også stillheten som omgir hånden som tegner, blyanten, og jeg tror kopimaskinstøyen og kopimaskinteknologien på et vis er med og konstituerer stillheten under – eller i – disse tegningene, i alle fall gir det dem en slags tvetydig ladning. Duplication (After Xerox Untitled #2) No. 1-8 er en tilsvarende serie og her er redskapene blyant og penn. Det oppstår et spenn mellom den nøyaktige og tidkrevende utførelsen av tegningene og den konseptuelle tanken i verket, et spenn mellom tiden og nøyaktigheten og det trivielle fenomen de imiterer. Her er avståelse av farger, av narrativitet, av valg av format og til og med valg av kvantitet. Hol har i sitt kunstnerskap befattet seg mye med unnselige massefabrikater og ulike former for trash, og det er en sårbarhet eller antastelighet både i materialene og i hennes fokus som gjør arbeidene utsatte.
 
Allerede før man entrer galleriet møter man Kristin Nordhøys verk Contour Curtain  - tittelen kan oversettes med Sceneteppe - men den viser kanskje like mye til selve utførelsen av arbeidet, den langsomme akten det er å tape opp alle foliestripene for hånd, én og én, i vertikale linjer på glassrutene til galleriet. Det skapes et raster og noe foregår innenfor dette, eller utenfor, alt etter hvor vi står. Det kan ligne en strekkode, et gitter eller mykere; tråder, et gjennomsiktig forheng. Dette verket er beslektet med Nordhøys verk Act Curtain fra 2004 hvor maskeringstape tilsvarende var limt opp på en vegg fra gulv til tak. Begge kunstnerne er opptatt av rommet, dets grunnleggende bestanddeler, og inne i galleriet står en enkel plate lent mot veggen. Den har standard mål for en gipsplate, og virker klar til bruk. Untitled (Drawing for wall), 2007 er et av Hols verker, og materialene som er brukt for å frambringe platen er hvitt papir, papp, papir maché, pigment, kull, kritt, blyant og lim. Verket forholder seg til et tidligere arbeid av Hol Untitled (Drawing for floor # 2), 2006; en imitasjon av et malebeskyttelsespapir som parallelt vises på høstutstillingen.

I Nordhøys videoverk Chandelier, 2006/07 ser vi en lysekrone idet den dimmes og heises opp. Videoopptak er gjort i Josephstadt-teateret i Wien, men lysekronen er kuttet ut av sin sammenheng og satt i loop. Igjen og igjen ser vi at lysekronen heises opp og dimmes ned, og et mørke senker seg i rommet. Vi må løfte blikket med lysekronen; teatersalongen med sine  gullforgyllinger, losjer og røde tapeter må gradvis vike for noe annet. Men det kommer ikke noe scenelys som leder blikket til et nytt rom. Vi slynges tilbake, og den meditative gjentakelsen åpner for ulike assosiasjoner. Like før lyset slukkes er det som det oppstår et sakralt rom rundt lysekronen, den kunne like gjerne befinne seg i et kirkeskip. I Scenographical cutouts, 2007, er motivene fra ulike sceneforestillinger i Berlin. Fotogafier fra disse forestillingene er bearbeidet i photoshop og reprodusert i kullstøvtrykk, en teknikk Nordhøy selv har utviklet og hvor hun børster kullstøv i tynne lag gjennom silketrykkrammen istedetfor trykkefarge. Hvert lag fikseres for at kullstøvet skal sitte. I likhet med Hols blyanttegninger er det opprinnelige motivet på et vis underordnet materialet, kullstøvet, og arbeidet med dette kommer i forgrunnen og blir selve motivet. Kullet gir en dybde i det sorte. Her igjen ser man denne bevegelsen mot mørke. Det hvite arket blir tydelig der det framtrer, og i det hvite aner man konturene av skuespillere på en scene, av publikum i salen, men det hele beveger seg mot abstraksjon og forvandling. Det ligner fabeldyr. Hvite lakuner, sjalusier, og mens linjene i Act Curtain II er vertikale, er de her horisontale. De brer seg ut sidelengs. Og slik angår og påvirker arbeidene hverandre. De preger hvordan vi ser på rommet, er i det - lysekronen, sceneteppet, scenebildene - alle arbeidene påvirker blikket. Filtrerer. Styrer det oppover eller bortetter og lar det dvele.

Denne dvelingen og insisteringen er noe som utmerker både Hols og Nordhøys arbeider. De tilsynelatende så lite narrative verkene, hva er det de bærer? Er det så tilfeldig at man velger å kopiere det man tilfeldigvis har funnet? Eller at man velger seg foliestriper, og klistrer dem den ene strimlen etter den andre opp på en rute? Å ville dele dette, dele erfaring. En hel erfaring, kanskje. Eller tid. Eller forestillinger: dele forestillinger mer enn fortellinger.

At verkene forholder seg så sterkt til andre verker innad i kunstnerskapene gir en utdypende  mening om man vet det. Dette gir objektene en verdighet, men ikke fordi man må vite om de andre for å møte det ene verket. Mer fordi man i hvert enkeltarbeid så tydelig kjenner gjennomarbeidelsen; at her er det ryggdekning, i hånden såvel som øyet.
                   
MONICA AASPRONGKristin Nordhøy, født 1977 i Oslo, har hovedfag fra Institutt for farge ved Kunsthøyskolen i Oslo, med opphold i Berlin og Beijing under studieforløpet. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger i Norge, hennes arbeider har vært representert på Høstutstillingen på Kunstnernes Hus og sist ved gruppeutstillingen Separat’r på Hå Gamle Prestegård i Rogaland. Utstillingen på Lautom Contemporary er hennes første separate utstilling i Oslo.

Ane Mette Hol, født 1979 i Bodø og oppvokst i Trondheim, har mastergrad fra Konstfack i Stockholm. Hun har deltatt på ulike gruppeutstillinger i Norge og utlandet. Hennes arbeider har vært representert bla. på Trøndelagsutstillingen, Høstutstillingen på Kunstnernes Hus og Vårsalongen på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Utstillingen på Lautom Contemporary er hennes første separate utstilling i Oslo.

 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd. 

 

 

Installation view, Hol sept 2007

Ane Mette Hol
Duplication (After Xerox Untitled #2), 2007
No. 1-8
Drawings. Pencil and pen.
21 x 29,7 cm

Untitled (Drawing for Wall), 2007
Reproduction of plasterboard. Materials are white paper, cardboard, paper maché, pigment, chalk, charcoal, pencil and glue.
1200 x 2400 x 12,5 mm

 

Curtain og Duplication2

Kristin Nordhøy                                                                                                       foto:Øystein Thorvaldsen
Contour Curtain, 2007
Stripes of foil on window
Dimensions variable

Ane Mette Hol
Duplication (After Xerox Untitled #2), 2007
Drawings. Pencil and pen.
21 x 29,7 cm

 

Nordhøy, Chandelier, 2007

Kristin Nordhøy                                                                                                      foto:Øystein Thorvaldsen
Chandelier, 2006/07
Video
10"4 screen
Edition: 5+1

 

Nordhøy, Scenographical 

Kristin Nordhøy                                                                                                      foto:Øystein Thorvaldsen
Scenographical cutouts, 2007
Charcoal dust print on paper

 

Nordhøy og Hol, Lautom 2007

Kristin Nordhøy
Scenographical cutouts, 2007
Charcoal dust print on paper

Ane Mette Hol
Duplication (After Xerox Untitled), 2007
No. 1-9
Drawings. Pencil.
21 x 29,7 cm

 

Hol Duplication no 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Mette Hol
Duplication (After Xerox Untitled) no5, 2007
Drawings. Pencil.
21 x 29,7 cm

 

Scenographical Cutouts 3 Nordhøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Nordhøy
Scenographical cutouts, 2007
No 3
Charcoal dust print on paper
45 x 33,5 cm

 

drawing for wall, hol
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Mette Hol
Untitled (Drawing for Wall), 2007
Reproduction of plasterboard. Materials are white paper, cardboard, paper maché, pigment, chalk, charcoal, pencil and glue.
1200 x 2400 x 12,5 mm